Odkazy a pravidla kterými bych se měla řídit

http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.englishclub.com/
http://idioms.thefreedictionary.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A1_gramatika
http://www.nepravidelna-slovesa.cz/

musím/nemusím - must/don't have to

Předpřítomný čas - The Present Perfect Tense
Předpřítomný čas znamená „před teď“, nevyjadřuje, kdy se událost stala, jakmile řekneme přesný čas, musíme použít minulý čas prostý
* vyjadřuje děj, který začal v minulosti a stále pokračuje
* vyjadřuje děj, který se stal někdy v našem životě, událost se stala v minulosti a je ukončena, ale účinek je stále „cítit“; není důležité, kdy se děj odehrál.
* vyjadřuje minulou událost, která má přítomný následek, děj je obvykle v nedávné minulosti.

Kladná věta: He has lived in Rome. (Podmět + have (3.os.j.č. has) + příčestí minulé + zbytek věty.)
Zápor: The taxi hasn’t arrived. (Podmět + haven't (3.os.j.č. hasn't) + příčestí minulé + zbytek věty.)
Otázka: Have you ever been to France? (Have (has) + podmět + příčestí minulé + zbytek věty?)

Minulý čas prostý - The Past Simple Tense* k vyjádření ukončeného děje v minulosti.
* k vyjádření děje, který následuje za jiným v příběhu, vyprávění apod.
* k vyjádření minulé události nebo zvyku.

Kladná věta: I went to Manchester two weeks ago. (Podmět + sloveso v minulém tvaru + zbytek věty.)
Zápor: I didn't go to Manchester three weeks ago. (Podmět + didn't (did not) + sloveso v infinitivu + zbytek věty.)
Otázka: Did you enjoy the meal? (Did + podmět + sloveso v infinitivu + zbytek věty?)

Předminulý čas - Past Perfect
se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen) před jinou činností v minulosti. Předminulý čas se používá k podívání se do doby v minulosti a vztahuje se k události, která se stala PŘED tím.

Kladná věta: I had seen him before I met you. (Podmět + had + příčestí minulé + zbytek věty.)
Zápor: I hadn't seen him before I met you. (Podmět + hadn't (had not) + příčestí minulé + zbytek věty.)
Otázka: Had (hadn't) I seen him before I met you? (převrácením slovosledu - Had (hadn't) + podmět + příčestí minulé + zbytek věty?)

Minulý
kdyz je to v pevne dane minulosti /yesterday/1970/...

Předpřítomný
kdyz je tam slovo never/ever/always/yet,...

1. kondicionál - podmiňovací
If I go to Prague, I must go to the Starbucks
I'm going to the Starbucks
I will go to the Starbucks

2. kondicionál - podmiňovací
If I won a lotery, I would buy a car